Zondag 3 juni hebben 9 jongeren, in de Opstandingskerk, belijdenis gedaan van hun geloof.
Ze kiezen voor Jezus!
Het getuigenis dat Gods woord richting geeft aan hun leven is een inspiratie voor jong en oud.